Imitowanie

Imitowanie zwykle odnosi się do naśladowania osób bądź przedmiotów. Mówi się, że aktor imituje głosy zwierząt, a tombak złoto. Przedmiot będący imitacją jest wykonywany na wzór oryginału, przypomina go ale nie posiada wszystkich jego cech.

W muzyce imitacją jest powtórzenie fragmentu utworu w innej tonacji – podobne do transpozycji, lub przy udziale innego głosu.serwis informatyczny Wrocław